Přeskočit na obsah stránky

Video VacuShape
facebook

Jóga

Máte bolesti zad? Cítíte se nevyrovnaní, nebo nevíte jak relaxovat? Měli byste zkusit jógu, která není pouhým zdravotním cvičením, ale komplexním systémem vedoucím k harmonii těla i ducha.

 

Vytoužených křivek lze dosáhnout i s úsměvem na tváři. Zapomeňte na urputný boj a odříkání. V józe jde jen o Vás, Vaše tělo a Vaši spokojEnou duši.

 

Původ a duchovní podstata jógy

 

Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů. Nejpřesněji jej vystihuje český výraz spojení, sjednocení (spojení či sjednocení s Bohem). Nejstarší zmínky o józe nacházíme již ve starověké Indii, kdy se o józe mluví jako o asketických praktikách světců. Jóga je často popisována také jako způsob meditace a uctívání, nebo obecněji jako jakákoli cesta vedoucí ke spojení člověka s Bohem.

Duchovní podstatou jógy je překonat nepravé ego a tím odhalit pravou podstatu života, kterou je bytí, vědomí a blaho. S touto podstatou se má jogín na konci své cesty plně ztotožnit. Tím dosáhne osvobození či osvícení.

 

8 stupňů jógy

 

Již od pradávna je rozlišováno 8 základních stupňů jógy, od kterých se následně odvíjejí jednotlivé varianty jógy. První dva stupně představují soubor etických zásad. Jóga je totiž založena na učení, že pokud nejednáme eticky a morálně správně (např. lžeme, závidíme atd.), vzniká v naší mysli a v našich vztazích k okolí nerovnováha, která nám brání dosáhnout štěstí a vnitřního pocitu naplnění. Zároveň může mít také negativní vliv na naše fyzické zdraví. Dalo by se říci, že jde o obdobu křesťanského desatera. Až následující stupně představují fyzická a smyslová cvičení, která postupně vedou do stavu splynutí s univerzem:

 • Jáma: představuje všeobecné etické principy a vyzdvihuje správné jednání, zejména pravdivost, nenásilnost, nesobeckost a mravnost
 • Nijáma: představuje pravidla morálky jedince a vyzdvihuje duchovní hodnoty jako je čistota, soucit, askeze, oddanost nejvyššímu pánu
 • Ásana: jógové pozice pomáhající správnému držení těla
 • Pránajáma: dechová cvičení trénující správný vdech, výdech, i zadržení dechu
 • Pratjáhara: cvičení na ovládnutí smyslů, aby nelpěli na svých objektech
 • Dhárana: cvičení na zaměření smyslů a koncentraci mysli
 • Dhjána: cvičení meditace a zaměření se na sama sebe
 • Samádhi: splynutí sama se sebou a s univerzem (s Bohem)

 

Jóga pro vaše zdraví

 

Ačkoli dnes již jóga není úzce spojena s náboženstvím, je stále uceleným filozofickým systémem s komplexním vlivem na člověka. To je vidět zejména na jejích pozitivních účincích v případě psychosomatických problémů - např. bolest hlavy nebo trávicí potíže způsobené stresem a psychickým vytížením. Pravidelné cvičení jógy pozitivně ovlivňuje také zdraví srdce, protože snižuje krevní tlak, hladinu cholesterolu i krevní srážlivost. Tak může působit jako prevence infarktu. Cvičení jógy ocení také váš imunitní systém, který tak posílíte, nebo vaše klouby, kterým uleví od artrózy.

Ačkoli většina lidí začíná jógu cvičit právě kvůli zdravotním problémům, je velmi účinná i při psychických potížích. Může být totiž důležitou součástí léčby deprese a úzkosti, a je dokonce využívána také při léčbě alkoholismu a jiných návykových onemocněních. Jak si to vysvětlit? Cvičení totiž vede ke snížení stresu skrz snižování produkce stresového hormonu kortizolu a k lepšímu ovládání emocí, které je při odvykacím syndromu obvzláště důležité. Jóga vás také naučí relaxovat a načerpat novou energii, což vaše tělo v dnešní chronicky uspěchané době nezbytně potřebuje.

 

Jak se jóga cvičí ?

 

Jóga je pomalé balanční cvičení, při kterém sice nespálíte mnoho kalorií (zhruba 170 kcal za hodinu), ale přesto vám může pomoci ke zlepšení vaší postavy. Jde totiž o plynulé přechody mezi jednotlivými pozicemi, které vám pomohou zpevnit svalstvo. Cílem cvičení je také naučit se lépe naslouchat signálům svého těla, což vede k optimalizaci příjmu potravy. K té přispívá také působení jógy na snižování produkce již zmíněného stresového hormonu kortizolu, který zvyšuje chuť k jídlu. Pravidelné cvičení vedoucí k harmonii vašeho těla i duše vám také upraví spánkový režim, který má pozitivní vliv na správné zažívání.

Při cvičení se dbá na správně provedené pozice a na techniku dýchání. Správně provedená dechová cvičení napomáhají okysličení všech buněk, přispívají k odvedení škodlivin z vašeho těla a podporují proudění energie v celém těle. Důležitá je při cvičení také relaxace, koncentrace a uvědomování si sebe sama. Meditace a koncentrace nám napomáhá zkrotit naše myšlenky a emoce a naučit se je ovládat tak, aby nám neubírali naši vnitřní energii.

 

Co s sebou ?

 

Jóga se cvičí na zemi na podložce. Naše studio je jimi vybaveno, ale můžete si nosit i svou podložku, pokud možno neklouzavou. Co se týče oblečení, doporučujeme něco pohodlného, co vás nebude nikde škrtit ani svazovat. Nejvhodnější jsou dlouhé volnější kalhoty a pohodlný nátělník nebo tričko, obojí z přírodního materiálu. Jóga se většinou cvičí bez bot, nebo ve speciálních cvičkách s antiskluzovou podrážkou. Dále už s sebou potřebujete jen vůli k tomu, zapomenout na vaše problémy a starosti, a plně se během cvičení odreagovat.

 

Základní druhy jógy

 • Klasická jóga: cvičí se hodně pomalu, věnuje se zejména správnému dýchání a uvolňovacím cvikům, koncentraci a relaxaci. Cílem je zlepšení zdravotního stavu, uvolnění, harmonizace těla a duše. Vhodná je pro lidi, kteří necvičí pravidelně a nejsou proto v kondici.
 • Powerjóga: cvičí se v rychlejším tempu než klasická jóga, soustředí se zejména na správně prováděné pozice a na zpevnění a protáhnutí svalstva. Vhodná je zejména při bolestech zad.
 • Bikram jóga: Dynamické cvičení tvořené 26 polohami, které se pravidelně opakují, aniž by se měnilo jejich pořadí. Cvičí se v místnosti vytopené na 42 stupňů, což má simulovat podmínky v Indii, kde má jóga svůj původ. Vysoká teplota má prospěšné účinky zejména na bolesti a pooperační stavy. Během cvičení vypotíte mnoho vody, čímž pročistíte svůj organizmus. Dojde také k důkladnému prokrvení a k regeneraci tkání.
 • Wellness jóga: krátké nedynamické sestavy prováděné v kombinaci s relaxací. Cvičení je zaměřeno na správné dýchání, získání klidu a harmonie, a na procítění jednotlivých cviků. Tento druh jógy je obvzláště vhodný pro těhotné, má blahodárný vliv na maminku i miminko.
 • Fitness jóga: podobná powerjóze, ale neklade tak velký důraz na svalovou sílu a cvičí se v pomalejším tempu.

 

Systém Jóga v denním životě je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Jóga v denním životě je vhodná pro člověka každého věku a úrovně fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie.

 

 Co je jóga?

 

 •    Jóga formuje postavu, zrychluje metabolismus- tělo zbavuje tuků
 •    vrací svalům pružnost a ohebnost- omlazuje organismus
 •    vyrovnává svalové dysbalance-odtraňuje bolesti svalů,kloubů,zad, páteře, hlavy a pod.
 •    zpomaluje proces stárnutí- učí správné techniky dýchání a očistné techniky

 

Jóga znamená životní styl:

 • je cesta , metoda, soubor instrukcí k nalezení vnitřního míru, čistoty, jasu, naprosté vnitřní spokojenosti ( odstraňuje bolesti,obavy, úzkosti, starosti, smutky, deprese a fóbie)

 • je cestou, jak porozumět sobě i druhým, jak získat klid a rovnováhu za všech okolností

 • posiluje zdravé sebevědomí a pozitivní vztahy vůči ostatným, abychom byli svobodní, šťastní a zajedno s přírodou

 • je cesta za vlastní zkušeností, zážitkem a vnitřním sebeobjevováním a sebepoznáním

 • je metoda, která rozvíjí tělo, mysl a vědomí a spěje k její harmonizaci

 • odhaluje skutečné tajemství zdroje duševního pokoje a štěstí, soulad, který se nachází v našich myslích, srdcích, mozcích a buňkách

 • znamená soubor tělesných cvičení, který protáhne, uvolní a zároveň posílí celé tělo

 • je zásobníkem životní energie, síly a vitality

 • posiluje imunitní systém, regeneruje celé tělo, detoxikuje tělo od škodlivých látek

 • podporuje a vylepšuje mentální schopnosti člověka ( koncentrace, pozornost, paměť, tvořivost, vnitřní soulad)

 • je nástroj pro úlevu a léčení celé řady nemocí a tělesných i duševních poruch-blokád, navazuje na 1000-ci leté indické tradice a léčebné metody

 • je cestou zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků a dostatkem pohybu zaměřuje se silně na rozvoj tělesného a duševního potenciálu, tělo se tak stává  odolnějším a připravenějším k jakýmkoliv změnám